DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Sbor

SDH Dukovany

Nahlédněme tedy do "Kroniky hasičské" vydané roku 1898.

 

 

 

 

 Sbor hasičský v Dukovanech.

 

 

 

Obec Dukovany čítá 116 domů s převládající krytbou křidlicovou. V obci jest lihovar, dva mlýny, cihelna a výroba hliněných kamen. Poloha obce a okolí jest dílem náhorní rovina, dílem pahorkatina. Dobrovolný sbor hasičský založen byl r. 1889 a zakladatelem jeho byl Pavel Oulehla, tehdejší starosta obce. Byl to rolník probudilý, který se také svého času stal jedním ze zakladatelů „Sokola“. V obecním představenstvu byli: S. Egerth, hostinský, M. Čurda, rolník, Jan Hanus, učitel, J. Tkaný, mlynář, Fr. Kabela, Fr. Maštalíř, Fr. Horák a J. Kopuletý, rolníci; zástupce velkostatku J. Roit, správce. Tito všichni byli sboru příznivi tím, že jednak za členy přispívající přistoupili, jednak morálně spolek podporovali. Velkostatkář hrabě Coudenhove daroval sám 60 zl. na hotovosti a starou stříkačku.

 

Prvním předsedou sboru byl J. Hanus, učitel, náčelníkem Pavel Oulehla a jednatelem Eduard Urbánek. Téhož času byli členy sboru (mimo níže uvedené): S. Egerth, F. Bartůněk, Fr. Horký, Fr, Kabela, M. Zelinka, F. Kotrsal, K. Missbach a K. Juránek. Sbor trvá 9 roků.

 

Nyní jest předsedou a jednatelem P. Oulehla, náčelníkem Leop. Horký, kovářský mistr. Od založení až podnes členy sboru vytrvali: V. Čurda, J. Kabela, Fr. Čurda, K. Mrňa, J. Janýš, J. Cejpek, J. Veselý, A. Nečas, F. Nečas, J. Šebesta, Fr. Fejt, J. Hejda, E. Urbánek, Fr. Reintaler, M. Husák a L. Horký. Později přistoupili: Fr. Padrta, M. Sutter, A. Kotrsal, V. Máša a J. Caha. 

 

Sbor má čtyřkolovou stříkačku bez per, 2 žebříky, 2 pochodně, 4 háky, 2 kopáče atd., vše v úhrnné ceně 1300 zl.; týž súčastnil se dosud 22 požárů, a sice 7 v místě, 3 lesních a 12 přespolních.SDH.